Jouw privacy

Je kunt deze website bezoeken zonder mij mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij ik informatie van je nodig heb om bijvoorbeeld met jou te corresponderen: inschrijven, lestijden en correspondentie over optredens. Alle persoonsgegevens worden door Music Under Construction (MUC) opgeslagen in een Excel-sheet op de thuiscomputer.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kun je op ieder moment verzoeken jouw gegevens uit mijn bestanden te laten verwijderen.

PRIVACY STATEMENT

– MUC volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke.
De verwerking van jouw gegevens worden geaccordeerd door toestemming hiervoor te geven in de mail volgend op het eerste contact.
– MUC verzamelt de volgende gegevens: Naam, adres, telefoonnummer, mail-adres, URL, leeftijd (enkel in geval van leerlingen);
– MUC beschermt jouw persoonsgegevens en privacy;

– Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld;

– MUC beheert jouw gegevens voor de eigen administratie;

– MUC gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;

– MUC bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk;

– MUC geeft je recht op inzage van jouw personeelsgegevens;

– MUC geeft je recht op correctie, verwijdering;

- MUC heeft een meldingsplicht bij een datalek en informeert je in voorkomende gevallen;

– De website van MUC heeft een SSL en is afgesloten;

– De accounts op de computer van MUC zijn afgesloten met een gebruikersnaam en wachtwoord;